Vindt u het lastig om overzicht te houden over uw inkomsten en uitgaven?

Weet u niet goed waar u ‘recht’ op heeft als het gaat om toeslagen en/of uitkeringen?

Heeft u schulden maar kunt u die niet (direct) terug betalen?

BEWINDVOERING
Wij zijn twee professionele bewindvoerders die de financiële belangen behartigen van mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om dit zelf te doen. Ook zijn wij lid van de branchevereniging voor NBBI wat voor u voor betekent dat wij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die de branche stelt. In veel gevallen vragen wij zelf het bewind aan voor onze cliënten en werken daarbij samen met onze opdrachtgevers. Daarbij brengen wij als eerste de inkomsten & uitgaven in kaart. Heeft u schulden dan gaan we daar ook mee aan de slag om te kijken naar een duurzame oplossing. Ook kijken wij naar de wettelijke regelingen om te zien of u, als onze cliënt, daar recht op heeft. Naast het voeren van de financiële administratie zijn wij ook contactpersoon voor diverse instanties. Denkt u hierbij aan de gemeente, de belastingdienst, UWV en maatschappelijk werk. Ons doel is om uiteindelijk de rust en regelmaat in uw leven terug te brengen.

INKOMENSBEHEER
Meer dan Bewindvoering verzorgt het financieel beheer voor mensen die op eigen initiatief een overeenkomst met ons aan gaan. U draagt via een machtiging de verantwoordelijkheid over uw inkomen en vermogen aan ons over. Dit kan zonder beslissing van de kantonrechter. Ook kunt u zelf de overeenkomst met ons beëindigen en de machtiging weer intrekken. Vooraf spreken we af welke zaken wij u uit handen kunnen nemen en stellen wij een budgetplan op.

Wilt u meer informatie of wilt u zich bij ons aanmelden, neem dan contact met ons op. Uiteraard is een kennismakingsgesprek kosteloos.