Voor ons is het eerste contact het allerbelangrijkste. Is er tussen u en ons een klik? Vertrouwt u mij en geeft u Meer dan Bewindvoering het vertrouwen om uw financiële zaken te gaan regelen? Als we deze vraag beide met ‘JA’ kunnen beantwoorden, start de samenwerking. Overigens is een kennismakingsgesprek geheel vrijblijvend en uiteraard kosteloos!

INTAKE

Daarna vindt het intakegesprek plaats. In dat gesprek leggen wij uit wat we voor u kunnen betekenen, hoe we het gaan aanpakken en hoe de procedure m.b.t. de rechtbank verloopt. Belangrijk in dit gesprek is dat wij samen met u en /of uw vertrouwenspersoon de aanvraag van onder bewindstelling indienen bij de rechtbank. Nadat het verzoekschrift is ingediend kan de rechter de beschikking afgeven o.b.v ‘de stukken’ (er vindt geen zitting plaats) of er vindt wel een zitting plaats na 4 tot 6 weken. Overigens is deze zitting zeer ontspannen en duurt het niet lang. Natuurlijk gaan wij met u mee. Na goedkeuring wordt de beschikking afgegeven en start het bewind.

UITVOERING BEWIND

Zodra het bewind start is ons hoofddoel om voor u zo snel mogelijk een stabiele financiële situatie te creëren. In deze fase zullen we de volgende werkzaamheden uitvoeren om uw zaken te behartigen:

> Als eerste brengen wij uw financiële situatie in kaart, daarbij kijken we naar de inkomsten, en controleren we of u alle wettelijke regelingen, zoals uitkeringen, bijzondere bijstand en toeslagen die voor u van toepassing zijn aangevraagd zijn. Indien dit niet het geval is, zullen we er samen met u voor zorgen dat dit alsnog gebeurt. Verder kijken we naar de uitgaven, en stemmen deze zoveel mogelijk af met uw inkomsten. Als laatste kijken we naar uw vermogen of schulden, zodat we hier een plan voor kunnen maken om deze te beheren, dan wel op te lossen.

> Wij zorgen voor een leefgeldrekening waar u wekelijks het gebudgetteerde bedrag op gestort krijgt. Wij nemen alle overige betalingen van u over en zorgen ervoor dat wij uw vaste lasten op tijd betalen.

> Wij informeren alle betrokken instanties en eventuele schuldeisers dat alle betalingen en post vanaf nu via Meer dan Bewindvoering zullen lopen. Dat geeft voor u direct een stukje rust.

Ons doel is om vooral stabiliteit te creëren in uw financiële situatie, zodat u tot rust komt. Onze uitdaging is om het zo goed mogelijk te doen. Waar wij ook naar streven is het vergroten van uw zelfredzaamheid. Dit betekent dat wij u willen laten zien en leren dat u wellicht ook een aantal dingen (weer) zelf kunt doen in de toekomst.

VERANTWOORDING

Om er zeker van te zijn dat wij ons werk goed doen, leggen wij jaarlijks rekening en verantwoording af aan de kantonrechter. Vanuit de brancheorganisatie NBBI, waar wij lid van zijn, zijn er hoge eisen aan de kwaliteit van ons werk gesteld en dit wordt jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant. U kunt zelf ook de voortgang van uw dossier volgen door in te loggen op onze beveiligde omgeving. Hier kunt u altijd de huidige stand van zaken zien van uw financiële administratie. Wij vinden het belangrijk om transparant te werken.