Meer dan Bewindvoering

WIJ GAAN VOOR KWALITEIT OMDAT U BELANGRIJK BENT!

Wij realiseren ons dat mensen die beschermingsbewind aanvragen vaak kwetsbaar zijn. Wij willen het voor u en uw omgeving zo transparant en inzichtelijk mogelijk maken zodat wij ons werk uitstekend kunnen doen en een goede verantwoording af kunnen leggen. Om dit te realiseren stellen wij hoge eisen aan onszelf.

1.Universitair opgeleid.

Naast onze universitaire studies, houden wij onze kennis bij via permanente educatie in ons vakgebied.

2. Lid van de branchevereniging NBBI

Deze brancheorganisatie houdt toezicht op de kwaliteit van onze dienstverlening. Door de aanvullende kwaliteitseisen t.a.v de rechtbank kunt u er vanuit gaan dat u aan ons een betrouwbare partij heeft.

3. Verantwoording afleggen kantonrechter

Jaarlijks leggen wij aan de kantonrechter rekening & verantwoording af over elke cliënt t.a.v het gevoerde bewind.

4. Check door register accountant

Wij laten onze dossiers en bedrijfsvoering jaarlijks steekproefsgewijs checken door een register accountant.

5. Beveiligd dossierbeheersysteem

Onze klantgegevens zijn opgenomen in OnView, ons geautomatiseerde en goed beveiligde dossierbeheersysteem. Uiteraard houden wij rekening met de wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Goede bereikbaarheid

Wij zijn de hele week goed bereikbaar voor u. Wij hebben met elkaar goede afspraken gemaakt als het gaat om vervanging ten tijde van afwezigheid. U zult daar geen hinder van ondervinden.

7. Professionele klachtenprocedure

Om onze cliënt een gevoel van onafhankelijkheid te geven, hebben wij ook een professionele klachtenprocedure ingericht. Wij gaan er vanuit dat wij bij onenigheid samen tot een oplossing komen. Mocht dat toch niet lukken dan kan de cliënt zich richten tot de branchevereniging NBBI of de kantonrechter. Wij staan onze cliënten bij in dit proces en helpen ze de juiste weg te bewandelen.