Wij verlenen Meer dan financiële hulp!

Voor ons is het belangrijk dat u zo snel mogelijk de rust en regelmaat in uw leven terugkrijgt.

> Als wij uw bewind voeren dan kijken wij ook naar andere belangrijke zaken. Krijgt u wel waar u recht op heeft qua toeslagen en/of uitkeringen? Wij vragen, indien nodig, bijstand, uitkering(en), huur- en zorgtoeslag aan.

> Wellicht heeft u recht op bijzondere bijstand en / of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?

> In het geval van (beheersbare) schulden gaan wij betalingsregelingen treffen met de betrokken partijen.

> In het geval van problematische schulden gaan wij een aanvraag schuldhulpverlening doen bij de gemeente waar u woont.

Meer dan Bewindvoering

> Heeft u vermogen dan zorgen wij voor een doelmatige en veilige belegging.

> Wij doen de belastingaangifte (box 1) voor u.

> Uiteraard zorgen wij ervoor dat alle vaste lasten doorbetaald worden zoals de huur, energie en water.

> We kunnen op uw verzoek ook andere taken regelen, maar dat spreken we met elkaar af. U kunt denken aan verhuizen, verkoop van een woning of het beheren van uw PGB.